Huis van Gedichten

Door kinderen en jongeren in vrijheid met taal te laten spelen ontdekken zij nieuwe kwaliteiten van zichzelf.

Hun fantasie wordt geprikkeld en ze worden zich bewust van dingen waar ze normaal aan voorbij lopen. Dit sterkt hun zelfvertrouwen, helpt ze een stem te geven aan wat hen bezig houdt en bij het vinden van hun eigen identiteit.

Agenda

Afsluitende Dichter

15 december 2018

Uitgelicht gedicht

het hart gooi ik weg

geen gevoel meer die ik heb

ben bang wat moet ik doen

ik voel me net een oen

ik ben helemaal alleen

geen mensen ommeheen

ik ben erg onzeker

op me hoofd heb ik een trechterbeker

Mina
Gemaakt in Maatwerk (VO)
De kinderen hebben allemaal iets heel eigens gemaakt en zijn daar terecht trots op. Door hun fantasie aan te spreken en daarin mee te gaan, kan Karin kan dit als geen ander bij de deelnemende kinderen naar boven halen.
— Noah van Klaveren over Buikenbeest