Lesprogramma

Poetry Boogie Woogie

Klankgedichten

Kinderen luisteren naar klankgedichten en worden uitgedaagd zich er naar te bewegen. Zo worden zowel de motorische ontwikkeling als expressiviteit en creativiteit ontwikkeld en gestimuleerd.

Als warming-up doen we dansoefeningen in de kring, zittend en staand. Dan luisteren we naar een klankgedicht. Hoe klinkt het? Hard, of zacht? Snel, of juist langzaam?

De kinderen worden uitgedaagd om bewegingen te koppelen aan geluid; op deze manier wordt de creativiteit van de kinderen gestimuleerd.

We werken zo aan beginnende geletterdheid en leren op toegankelijke wijze naar poëzie luisteren.

Gedichten gemaakt in dit programma

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten

Leuke werkvormen en de kinderen deden goed mee!
— J. Peer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten