Over Huis van Gedichten

Huis van Gedichten is een literaire educatie-instelling in Den Haag en wij zijn actief binnen het Haagse onderwijs. Wij zijn er voor leerlingen binnen het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, VMBO en het speciaal onderwijs.

Voor leerkrachten ontwikkelen we programma’s zodat zij zelf op inspirerende wijze poëzie, Spoken word en creatief schrijven in de klas kunnen behandelen. Daarnaast werken we samen met Bibliotheken, Jeugdwerk en andere culturele instellingen in Den Haag.

Huis van Gedichten vindt het belangrijk dat poëzie en Spoken word de ruimte krijgen in Den Haag. Daarom verzorgen we, in samenwerking met andere Haagse organisaties, uitdagende workshops, voordrachten of andere poëzie-gerelateerde activiteiten op festivals en evenementen.

Waarom wij doen wat wij doen:

Door kinderen en jongeren in vrijheid met taal te laten spelen ontdekken zij nieuwe kwaliteiten van zichzelf. Hun fantasie wordt geprikkeld en ze worden zich bewust van dingen waar ze normaal aan voorbij lopen. Dit sterkt hun zelfvertrouwen, helpt ze een stem te geven aan wat hen bezighoudt en bij het vinden van hun eigen identiteit.

Onze doelstellingen zijn:

  • Het stimuleren van creativiteit, expressie en zelfvertrouwen van kinderen en jongeren
  • Leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs laten kennismaken met poëzie.
  • Den Haag een stad van betekenis laten zijn op het gebied van poëzie voor kinderen en jongeren.

Huis van Gedichten laat zien dat taal leuk is, dat goed en fout niet bestaan. Dat het gaat om creativiteit en verbeeldingskracht.